Hoe gaat D-ZION te werk?

 

Ons stappenplan

Wij volgen een weloverwagen stappenplan, om zeker te zijn dat we steeds een professioneel eindresultaat bereiken:

Om tot een professionele website te komen, is het belangrijk de nodige analyses te doen, en vooraf duidelijk zicht te krijgen op wat men precies wilt. D-ZION volgt volgende stappen in de ontwikkeling van een nieuwe website, om aldus op een efficiente en grondige manier te werk te gaan:

  1. analyse, beeldvorming en planning: wat is er nu? Wat wensen we (te veranderen)?
  2. doel en doelgroep bepalen + consequenties: wat en wie wensen we te bereiken?
  3. inhoud vastleggen: wat moet er op de website komen te staan?
  4. uitwerken functioneel ontwerp: hoe zal de website structureel in elkaar steken?
  5. ontwikkelen grafisch ontwerp: hoe zal de website er uit zien?
  6. bepalen technisch ontwerp: hoe kunnen we dit verwezenlijken? (XHTML, CSS, Flash, ActionScript, PHP, MySQL, ...)
  7. onderhoudsplan opstellen: wie doet wat in de toekomst?
  8. promotie website: het bekendmaken van de URL, eventueel gekoppeld aan ander promotiemateriaal.